Articles

Disclaimer La Gi? Cach Viet Disclaimer Cho Website | by Terus Technique | Jul, 2024

0
Please log in or register to do it.


Một Disclaimer hiệu quả cần bao gồm các yếu tố cốt lõi sau:

  • Danh tính của bên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Điều này xác định rõ chủ sở hữu hoặc quản lý website, cũng như vai trò và trách nhiệm của họ.
  • Mô tả về những gì đang bị từ chối: Disclaimer cần nêu rõ những nội dung, thông tin hoặc dịch vụ mà chủ sở hữu website từ chối chịu trách nhiệm.
  • Phạm vi của Disclaimer: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cần xác định rõ phạm vi áp dụng, ví dụ như chỉ áp dụng cho website này, hoặc cho cả các nội dung liên kết.
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Đây là phần then chốt của Disclaimer, nơi chủ sở hữu website tuyên bố rõ ràng về việc từ chối trách nhiệm pháp lý đối với nội dung và thông tin trên website.
  • Quyền sở hữu trí tuệ: Disclaimer cần xác định rõ quyền sở hữu trí tuệ của nội dung và thông tin trên website.
  • Thông tin liên hệ: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nên cung cấp thông tin liên hệ cho người dùng website trong trường hợp có yêu cầu hay khiếu nại.

Tầm quan trọng của Disclaimer:

  • Hạn chế ảnh hưởng của những nội dung sai lệch, độc hại: Disclaimer giúp giới hạn trách nhiệm pháp lý khi có thông tin sai lệch hoặc không chính xác trên website.
  • Đóng vai trò bảo vệ cho website: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm giúp website tránh khỏi các tranh chấp pháp lý liên quan đến nội dung.
  • Khẳng định chủ quyền website: Disclaimer xác định rõ chủ sở hữu và quyền kiểm soát nội dung của website.

Một Disclaimer hiệu quả cần phải rõ ràng, súc tích và dễ hiểu. Nó giúp bảo vệ website và chủ sở hữu khỏi các tranh chấp pháp lý tiềm ẩn. Tuy nhiên, Disclaimer không thể hoàn toàn loại trừ trách nhiệm pháp lý, do đó chủ sở hữu website vẫn cần tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện các biện pháp bổ sung khác để bảo vệ trang web.

Tìm hiểu thêm về Disclaimer Là Gì? Cách Viết Disclaimer Cho Website

Các dịch vụ tại Terus:

Quản trị website:

· Mua SSL

· Chăm sóc website

· Đăng ký Bộ Công Thương

· Nâng cấp hosting

· Email doanh nghiệp

Digital Marketing:

· Facebook Ads

· Google Ads

· SEO Tổng Thể

Thiết kế website:

· Thiết kế website chuẩn Insight

· Thiết kế website theo yêu cầu

Thiết kế phần mềm:

· Lập trình Web App theo yêu cầu

· Lập trình phần mềm theo yêu cầu

· Thiết kế App MobileSource link

These 3 Secrets Can Turn Your Emotions into Your Superpower | by Steph Sterner | Jul, 2024
Curing FOMO (Fear of Missing Out) | by Dough Hacker | Jul, 2024
Ads by AdZippy

Your email address will not be published. Required fields are marked *