Articles

Dijital dünyada markalar başarılı olmak için, insani yönlerini ön plana çıkarmak zorundadır. | by Elif Vatansever | May, 2024

0
Please log in or register to do it.


Güçlü bir marka ancak marka kişiliği sergileyerek ortaya çıkabilir.

Başarılı bir marka kişiliği için markanın ürün ve hizmet özelliklerinin yanı sıra müşterilerinin kişiliklerini yansıtan insani özelliklere sahip olması da gerekir.

Müşterilerin özellikleri gibi markanın da kişilik özellikleri; genç, eğlenceli, entelektüel, rahat, resmi, güvenilir, rekabetçi, üst sınıfa mensup, samimi gibi insani yönleri vurgulamalıdır.

Müşteriler bu markayı tercih ederek kendi kişisel özelliklerini dünyaya aktarmak ister.

Markaların kişilik özelliklerini müşterilere anlatmanın en iyi yolu hikâyeleştirmedir.

Çünkü hikâyeler; satış sunumundan, reklamdan ve tanıtımdan çok daha fazlasını karşı tarafa iletir.

İletişim araçları içinde en güçlü olanı hikâye anlatmaktır.

Marka kişiliği oluşturmak için markanın öz kimliğini belirlemek önemlidir. Markanın hedef kitlesine uygun olarak kendine bir öz kimlik belirlemesi ve bu doğrultuda stratejilerini uygulaması gerekir.

Markanın öz kimliğini oluştururken cevap verilmesi gereken sorular;

-Markanın temeli nedir?

-Markanın inandığı ve değer verdiği en önemli kavramlar nelerdir?

-Kurumun güçlü yönleri nelerdir?

-Markanın sahibi olan kurum nasıl bir imaja sahip? Neyi temsil ediyor?

Bu sorulara cevap verebilmek için markanın iç ve dış çevrede iyi analiz yapması gerekir.

Gözlemleme yaparak şu anda var olan imaj ve algıların farkına varıp, hikâyelerin yardımı ile sahip olmak istediği marka kişiliğini oluşturmalıdır.

Marka kişiliği oluşturmak için içerik pazarlamasında hikâyeleştirme unsurlarını kullanarak marka sadakati oluşturmayı hedefleyebilir.

Kişiliği olan, eylemlerini bu doğrultuda gerçekleştiren, hedef kitlesinin dünya görüşü ile uyumlu olan markalar, dijital dünyada daha çok tercih edilir.

Bu markaları yaratmak için online ve offline platformlarda kullanılan pazarlama karması elemanlarının markanın kişiliğini yansıtan hikâyeler anlatması önemlidir.

Hikayeleştirme tekniklerini kurumsal blog sayfanızda uygulamak için içerik uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Hemem bize ulaşın, talep oluşturun ve kurumsal blog sayfanızı marka kişiliğinizd uygun hale getirin!

#content #kurumsalblog #marketing #pazarlamaSource link

- Joel Salvation - Medium
Leveraging Growth Partnerships and Purpose-Driven Culture | by Damien Bradshaw | May, 2024
Ads by AdZippy

Your email address will not be published. Required fields are marked *